OSP Wola Drwińska Ochotnicza Straż Pożarna Wola Drwińska

O MIEJSCOWOŚCI

WOLA DRWIŃSKA

Liczba ludności (stan na 30.06.2017): 289 osób.

 

O MIEJSCOWOŚCI

Miejscowość położona w województwie małopolskim w powiecie bocheńskim w gminie Drwinia, na obszarze Kotliny Sandomierskiej. Sąsiaduje z takimi miejscowościami jak: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Niedary, Świniary Wyżyce i Zielona. Wieś jest wielodrożnicą typu okólnicowego ze stawami rozmieszczonymi w centrum i we wschodniej jej części. Na terenie miejscowości funkcjonuje kopalnia ropy naftowej. Mieszkańcy czynnie udzielają się w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

 

HISTORIA

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z końca panowania Kazimierza Wielkiego a dokładniej z 1367 r., gdzie wspomina się Wolę koło Wyżyc. Wieś występuje w historii najpierw pod nazwą „Wolya" lub np. w 1434 „Drwena una cum Wolya", stąd w 1487 nazwano ją Wolą Drwińską (org. „Volya Drwanska"). Pod koniec XV w. jej nazwa wiązana była z ówczesnymi właścicielami i brzmiała „Wola Kmity" a później „Wola Królewska". W XIV wieku była własnością chorążego krakowskiego Krystyna i jego synów, a na początku wieku XV została nabyta przez Kmitów z Wiśnicza. W roku 1487 miejscowość została zakupiona przez króla Kazimierza Jagielończyka od Kmitów i została włączona w terytorium starostwa niepołomickiego. W 1564r . na terenie miejscowości notowano 10 kmieci. W latach 1772 - 1918 pod zaborem austriackim, wchodziła w skład rządowego dominium niepołomickiego. Rok 1821 przyniósł organizację szkoły trywialnej w Woli Drwińskiej, która funkcjonowała do lat 70-tych XX w. Od 1924 r. na terenie miejscowości funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. W obrębie Woli Drwińskiej oraz okolicznych wiosek od lat 60-tych XX w. zaczęto wydobywać ropę naftową co doprowadziło do powstania nowych miejsc pracy, jak również nowych zagrożeń. W lipcu 1965 r. doszło do rozszczelnienia jednego z odwiertów co skutkowało zalaniem ropą miejscowości oraz pól uprawnych, co z kolei spowodowało ewakuację mieszkańców. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

 

 

_______________________________________________

 

Znasz informacje, opowieści lub posiadasz zdjęcia związane z historią Woli Drwińskiej lub jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Drwińskiej ? Jeśli tak to prosimy o pomoc w uzupełnieniu tej podstrony. Swoje materiały można przesyłać na adres strazwd@gmail.com. DZIĘKUJEMY :)